תיקון מכות ברכב ,תיקון ,ציפוי נגד שריטותpdr

תיקון נזק ברד

בעלי רכבים שנפגעו מברד – שימו לב!!!
ניתן לסדר את כל נזקי פח הרכב שנגרמו מברד בשיטת PDR ללא פחחות, ללא צבע וללא ירידת ערך של הרכב.
* ביטוחים משלמים 100%.

Education Template